Llista dels cognoms

Els cognoms que formen part de l’estudi són:

Cognom Objectiu Tipus de cognom
Adell GervsLat Llatí
Albert, Aubert GervsLat Germànic
Alemany Gent. Gentilici
Armengol, Armengou, Amengual, Mengual GervsLat Germànic
Balasch PoliFreq Pre-romà
Bonastre PoliFreq Naixement
Bosch PoliFreq Botànic
Cabot PoliFreq Renom
Calafell PoliFreq Topònim
Cardona PoliFreq Topònim
Casajuana, Casajoana PoliFreq Hàbitat
Codina, Codines, Codinas PoliFreq Paisatge
Comas, Comes, Coma PoliFreq Paisatge
Danés, Danès Gent. Gentilici
Estruch Hebreu Hebreu
Ferrer, Ferré, Farré, Ferrés, Farrés PoliFreq Ofici
Fortuny GervsLat Llatí
Gasull, Gassull Àrab Àrab
Grau, Garau PoliFreq Germànic
Gual, Gol GervsLat Germànic
Guasch, Gasch, Guarch, Guasp Gent. Gentilici
Llach PoliFreq Paisatge
Maymó, Maimó Hebreu Hebreu
Mas PoliFreq Hàbitat
Massot, Masot Àrab Àrab
Melis Àrab Àrab
Miquel GervsLat Llatí
Moragues, Moragas Àrab Àrab
Nàcher Àrab Àrab
Nadal, de Nadal PoliFreq Naixement
Oriol GervsLat Llatí
Pitarch, Pitart PoliFreq Francès
Pons PoliFreq Llatí
Raga Basc Basc
Reixach, Rexach, Reixachs, Rexachs GervsLat Llatí
Ricart GervsLat Germànic
Robert, Rubert GervsLat Germànic
Roig PoliFreq Renom
Roma PoliFreq Topònim
Ros PoliFreq Renom
Sabater, Sabaté, Sabatés, Sabaters PoliFreq Ofici
Sala PoliFreq Hàbitat
Salom Hebreu Hebreu
Santacana PoliFreq Sant
Serra PoliFreq Paisatge
Soler, Solé, Sulé PoliFreq Paisatge
Taberner, Taberné, Taverner, Taverné PoliFreq Ofici
Tió, Thió PoliFreq Botànic
Vidal Hebreu Hebreu?
Vives PoliFreq Naixement

Objectiu: objectiu que es pretén adreçar amb el seu estudi (GervsLat: antropònims germànics contra llatins; Gent.: gentilicis estrangers; PoliFreq: relació entre nombre de fundadors i freqüència d’un cognom; Hebreu: possibles cognoms hebreus; Àrab: possibles cognoms àrabs; Basc: possibles cognoms bascos)